Om os

Lidt om os

Vi er en gruppe ældre mennesker, der sætter stor pris på Motion i form af cykling, Trivsel, Velvære samt Socialt Samvær


For at blive medlem kræves, at man er fyldt eller fylder 60 år i løbet af det år, man indmeldes. 

Man er naturligvis velkommen til at køre et par 'prøveture' med efterfølgende socialt samvær inden indmeldelse. 


Vi cykler en tur hver torsdag præcis kl. 10:00 fra Foreningshuset, Strandvangen 54 A, 2635 Ishøj. Antallet af deltagere afhænger meget af vind og vejr. 


Normalt kører vi ud i 5 hold med hver sin holdkaptajn. Se nærmere beskrivelse af holdene på fanebladet <HOLD>. 


Vi kører alle ud kl. 10:00, og ved 12-tiden er alle hjemme igen til fælles hygge med kaffe, brød og ikke mindst en god snak.  


Hver torsdag sørger vores allesammens Lisbeth for friskbagte boller til kaffen; kaffen brygger de først hjemkomne cyklister eller evt. andre medlemmer, der ikke har cyklet den dag. 

Den 2. torsdag i hver måned afløses de hjemmebagte boller af en samlet frokost. Denne ene gang om måneden er det også tilladt at nyde en øl og snaps i forbindelse med frokosten. 

Arbejdet med at forberede til frokosten, dække bord, lave kaffe m.m. går på skift mellem de enkelte medlemmer. Man melder sig blot til vores kasserer, der derpå tildeler jobbet til den enkelte. For at kunne deltage i frokosten kræves der forudbetaling af p.t. DKK 75,00 pr. deltager. Der udsendes mail til alle medlemmer med oplysning om betaling af beløb til kontonr. og sidste frist for betaling. 

Mange af os har ikke nok i at cykle en dag om ugen. 

Derfor mødes vi også tirsdage, normalt kl. 10:00, og cykler et par timer med efterfølgende socialt samvær. Her sørger man dog selv for brød til kaffen, såfremt dette måtte ønskes. 

Nogle har imidlertid også somme tider lyst til en længere tur, og dette gøres ofte en tirsdag, men kan også gøres andre dage, på nær torsdage. Har man lyst til en længere tur, er det helt op til den enkelte at arrangere dette. 

Procedure herfor: Man laver blot et opslag på vores Holdsport-gruppe. Medlemmer, der har lyst til at deltage i den pågældende aktivitet/tur, melder sig til. Ud fra de modtagne svar kan man så vurdere, om forslaget skal blive til noget. HUSK: Ønsker man som arrangør af en eller anden grund ikke at gennemføre sit forslag, skal man meddele dette hurtigst muligt, ligeledes på Holdsport. Det er også god tone for tilmeldte deltagere hurtigst muligt at melde fra, såfremt man bliver forhindret i at deltage. 


Vi råder p.t. over Ishøj Kommunes Foreningshus på Strandvangen 54 A hver tirsdag og torsdag fra kl. 09:00 til kl. 14:00.