Afholdte sociale events 2022

Gløgg og æbleskiver, den 20. december 2022

Tirsdag den 20. december 2022 genoptog Café60+ atter arrangementet ’Gløgg og æbleskiver’, efter et par kedelige Corona-år.


På trods af det dårlige vejr, regn og blæst, hvor kun én (nemlig Formanden) var ude at cykle, samledes alligevel omkring 40 medlemmer til arrangementet. 

Dejligt at vi kan samles, også selv om vi ikke også er ude at cykle!


Det blev en rigtig hyggelig sammenkomst, med ’værterne’ Peter Stage og Inger Meldgaard.


Snakken gik lystigt, og begivenheden sluttede naturligvis med, at vi ønskede hinanden God Jul.

Billeder fra arrangementet

Julefrokost, den 6. december 2022

Julefrokosten, afholdt tirsdag den 6. december 2022, fulgte ikke helt traditionen fra tidligere afholdte julefrokoster.


På grund af de ændrede forhold i vores klubhus i relation til Ukraine-situationen blev frokosten fastsat til en tirsdag, i stedet for den sædvanlige torsdag.

Derudover meldte der sig så mange medlemmer - 51 - til julefrokosten, at vi hverken kunne eller måtte være i vores klubhus.


I stedet for lånte vi festsalen på Bredekærgård i Ishøj, hvor festkomiteen havde pyntet festligt op.


Det blev på trods heraf alligevel til en dejlig dag i gode menneskers selskab. 

Godt nok kneb det for flere medlemmer at finde stedet (på trods af festkomiteens angivelse af mødested), men det satte på ingen måde skår i glæden over atter at være samlet til julefrokost.


Menuen (det store kolde bord med lune retter), der var krydret med diverse drikke (øl - med og uden alkohol -, forskellige snapse og forskellige vand) blev nydt med velbehag.


Frokosten sluttede med kaffe og diverse søde sager, samt ikke mindst hyggeligt socialt samvær.


Indimellem underholdt 5 medlemmer fra Ishøj Harmonikaklub - naturligvis også med vores eget medlem Finn - med julemusik, samt spillede for til diverse, både kendte og mindre kendte julesange.


Stor tak til festkomiteen (Ulla, Bodil og Jan F) for det flotte arrangement i de anderledes omgivelser!

Billeder fra festen

Medlemmer fra Ishøj Harmonikaklub underholder:

Festkomiteen:

Sensommerfest, afholdt 30. september 2022

Så har der igen været afholdt en sensommerfest med stor succes.


Festudvalget, denne gang ved Niels Otto, Jette, Poul Erik, Dorte og Mogens samt Lisbeth og Finn (se foto) havde atter lagt rammerne for en rigtig hyggelig aften.


42 deltagere i festen mødte alle op med store forventninger, og forventningerne blev i den grad indfriet.


Da vi, ifølge Ishøj Kommune, skulle slutte festen senest kl. 22:00, blev den skudt i gang allerede kl. 16:30 med en dejlig velkomstdrink.


Vi startede middagen med helstegt pattegris, suppleret med pølser og diverse ’sundt’ tilbehør og sluttede med en dejlig æblekage, alt sammen leveret fra Pattegris.dk.


Festudvalget havde sørget for diverse drikkelse, og de udpegede Bordformænd gjorde deres bedste under spisningen og afrydningen til sidst.


Erik og Gurli ledte efterfølgende en musik-quiz, musik fra 70-erne, som satte en del af os på prøve. Man kunne her godt fornemme, at der også var et ældre klientel til stede!


Stor tak til festudvalget for endnu en dejlig aften i Café 60+.

Billeder fra festen

Skru på din cykel, 19. april 2022

Tirsdag den 19. april 2022 kl. 19:00 afholdt Cafe60+ klubaften over emnet ”Skru på din cykel”. 


Her fortalte klubmedlem Stig Holm levende om behovet for omhyggelig vedligeholdelse af cyklen og gav en række gode fif hertil.


Stig fortalte med omfattende viden om fordele og ulemper ved forskellige hjul- og dæktyper, og demonstrerede rutineret, hvordan man let og enkelt kan af- og påmontere et dæk i forbindelse med en punktering. 


Herudover var der praktisk undervisning i rensning/smøring af kæde og bremser samt råd om velegnede produkter hertil.


Alt i alt var det en meget inspirerende aften, hvor mange af os fik nogle gode fif med hjem til praktisk afprøvning i fremtiden.

Stig demonstrerer

5-års jubilæum, afholdt 12. marts 2022

Team Ishøj Café 60+ Cycling, som er vores klubs fulde navn, blev stiftet den 23. marts 2017.


Det er en cykelklub for folk, der er fyldt 60 år eller mere, og som har lyst og motivation til at cykle. Cykling sammen med andre kan blandt andet være med til at udskyde/undgå livsstilssygdomme samtidig med at den også er med til at fremme social trivsel (se vores hjemmeside: ’Vision og mission’ for mere uddybende beskrivelse).


Dette skulle naturligvis fejres, og det blev det med manér, 38 medlemmer deltog i festlighederne.


Efter velkomstdrink fulgte en 3-retters menu perfekt tilberedt af den kok, som vi også brugte ved vores sensommerfest i 2021. Vi var så heldige, at vi atter kunne få fat i ham, og det blev igen en mægtig succes.


Middagen blev garneret med

  • velkomsttale af vores formand,
  • en billedquiz på storskærm (med barndomsbilleder af festkomiteen), vi forandrer os åbenbart meget fra 2 – 3-årsalderen og til nu, i hvert fald at dømme efter svarene.
  • Som sidste indslag dukkede en huspoet op, og fremsigelsen af dette ’værk’ affødte stort applaus fra deltagerne. Vi har været så heldige at få lov til at offentliggøre dette værk. For at se det skal du skal bare trykke på <Værk>. Vi ser med store forventninger frem til flere indslag fra denne poet.


På væggene var der ophængt billeder fra begivenheder de først 5 år, ligesom der blev kørt et ’never ending’ slide-show med 183 billeder.


Efter middagen blev der serveret kaffe og cognac/bailey med diverse søde sager, inden også øl, vand og vin (igen) kom på bordet.


Det var simpelthen en dejlig aften med super veloplagte medlemmer.


Stor tak til festkomiteen for det fine arrangement.

Billeder fra aftenen