Advarselssignaler

Advarselssignaler

De vigtigste advarselssignaler i Café 60+, som advarer gruppen om, at der kan være fare på færde er:

 

FORFRA” Det betyder, at gruppen skal være opmærksom på et køretøj FORFRA. Gruppen skal fortsætte med at køre på samme måde, men måske lige trække lidt tættere sammen mod højre. Signalet skal gentages ned igennem gruppen. Kan kombineres med ”1 og 1”, hvis vejen er smal, og der skal køres på én række (se under kommandoer).

 

BAGFRA” Det betyder, at gruppen skal være opmærksom på et køretøj BAGFRA. Gruppen skal fortsætte med at køre på samme måde, men måske lige trække lidt tættere sammen mod højre. Signalet skal gentages op igennem gruppen. Kan kombineres med ”1 og 1”, hvis vejen er smal og der skal køres på én række (se under kommandoer).

 

SE OP” Det betyder, at gruppen skal være opmærksom på en forhindring forfra, der kan være til fare for rytterne. Det kan være en indsnævring af vejen, en helle, en fodgænger, en cyklende, en holdende bil, en løs hund, etc. Der råbes f.eks. ”SE OP – HØJRE”. Samtidig kan der markeres med et klap på højre balle og derefter vises med højre hånd, at gruppen skal trække lidt ud. Signalet skal gentages ned igennem gruppen.

 
HUL” Det betyder, at der er et hul i vejen. Der råbes ”HUL”, og samtidig markeres med højre eller venstre hånd til den side hvor hullet er. Signalet skal gentages ned igennem gruppen.

 

GRUS” Det betyder, at der ligger grus på vejen. Der råbes ”GRUS”, og samtidig markeres med højre eller venstre hånd til den side, der ligger grus. Der foretages en fejende ('bob bob') bevægelse med hånden. Signalet skal gentages ned igennem gruppen.

STEN” Det betyder, at der ligger sten på vejen. Der råbes ”STEN”, og samtidig markeres med højre eller venstre hånd til den side, der ligger sten. Signalet skal gentages ned igennem gruppen.

 

FRI” Hvis gruppen skal krydse en vej eller svinge, er det vigtigt, at der bliver kigget grundigt efter farer. Er der ingen biler, hunde, heste, gående eller andet, der kan være til fare for gruppen, råbes ”FRI”. De andre i gruppen påvirkes af signalet og forventer, at der er fri passage, men ALLE i gruppen SKAL også SELV kigge godt efter, og skal kun gentage ”FRI”, hvis der stadig er frit.

Kommer der biler eller andet, men på god afstand, og som ikke umiddelbart vil påvirke svingningen - altså, hvis der kan fortsættes omend med forsigtighed – råbes f.eks. ”SE OP - HØJRE”.

 

STOPPER” Skal der standses helt, råbes ”STOPPER” - samtidig markeres med en hånd i vejret (hvis muligt), og alle standser helt op.