Kommandoer

Kommandoer

Kommandoer fortæller gruppen, at den skal ændre adfærd, f.eks. til ”1 og 1” (alle ryttere kører ind på én række). Kommandosignaler kommer typisk fra kaptajnen og/eller fra de forreste i feltet.

 

”VENSTRE” 

Betyder, at gruppen skal dreje til VENSTRE. Signalet kan udbygges med ”VENSTRE – EFTER HUSET”, eller en anden nærmere præcis angivelse af, hvor gruppen skal dreje.

 

HØJRE” 

 Betyder, at gruppen skal dreje til HØJRE. Signalet kan udbygges med ”HØJRE – I NÆSTE KRYDS”, eller en anden nærmere præcis angivelse af, hvor holdet skal dreje.

 

LIGE OVER” 

 Betyder, at gruppen skal fortsætte LIGE OVER f.eks. i forbindelse med et vejkryds eller i en rundkørsel.

 

2 NED” 

 Hvis farten i gruppen er for høj, kan der f.eks. råbes ”2 NED”. Det betyder, at farten i gruppen skal sættes ned med ca. 2 km/t fra f.eks. 27 km/t til 25 km/t. Farten skal nedsættes stille og roligt. De forreste fortsætter med at cykle, men træder lidt langsommere, så farten gradvis sænkes. Ingen pludselige opbremsninger!

 

3 OP” 

 Hvis farten i gruppen skal sættes lidt op, kan der f.eks. råbes ”3 OP”. Det betyder, at de forreste i gruppen stille og roligt skal sætte farten op fra f.eks. 24 km/t til 27 km/t. Ingen pludselige accelerationer.

 

OPSAMLING” 

 Hvis der er spredning i gruppen – typisk efter en spurt eller på toppen af en bakke – kan der råbes "OPSAMLING". Dette betyder, at tempoet skal sættes ned i forreste del af gruppen, så de bageste ryttere kan komme op til gruppen. Når tempoet sættes ned, skal dette ske forsigtigt - ingen pludselige opbremsninger. Der kan også råbes ”OPSAMLING PÅ TOPPEN”, hvilket betyder, at alle standser/ruller meget langsomt efter toppen af bakken (pas på ikke at være til gene for andre trafikanter, dvs. træk godt ind til siden og vent på de sidste (obs.: det er generelt en dårlig idé at standse på toppen af en bakke, idet andre trafikanter så tvinges længere ud på kørebanen i en situation, hvor der typisk er dårlige oversigtsforhold).

Kaptajnen siger til, når holdet skal starte igen.

 SAMLING” 

Når gruppen efter en bakkespurt eller efter opsamling er samlet igen, råbes der "SAMLING", så rytterne i front er klar over, at tempoet igen kan sættes gradvist op.

1 OG 1” 

 Hvis der kommer et stort køretøj forfra eller bagfra, eller vejen er så smal, at vi ikke må/kan køre "2 OG 2" (paradekørsel), skal der råbes ”1 OG 1”. Det betyder, at gruppen som en lynlås skal flette sammen til én lang række, hvor den yderste rytter (den der er nærmest midten) trækker ind foran sidemanden. Dvs. forreste del af gruppen skal sætte farten lidt op, medens hver anden rytter fletter ind (som en lynlås). Bageste del kan under fletningen holde farten eller slække en smule – men ideelt set skal ikke slækkes.

Kører man over en længere strækning "1 OG 1" foregår skifte ved, at der råbes ”SKIFTER” og/eller forreste rytter markerer dette med albuen. Derefter trækker forrestkørende rytter så langt ud til højre som muligt og sænker farten, og de efterfølgende ryttere overhaler den 'skiftende' venstre om, indtil han/hun er kommet bagerst i gruppen. Overhalingen foretages naturligvis kun ved, at man sikrer sig, at der er plads hertil.

 

”2 OG 2”

Er der igen plads hertil, og der råbes "2 OG 2", skiftes hertil, ved at forreste rytter trækker lidt ud (det samme gør rytter nr. 3, 5, 7, 9 og evt. 11), så den/de efterfølgende ryttere kan køre op på indersiden af den forankørende.

 

”SKIFTER”

Når der skal skiftes ved ”2 OG 2” kørsel, aftaler de 2 forreste (og/eller holdkaptajnen), hvornår der skal skiftes plads. Der råbes ”SKIFTER”, og den inderste rytter i rækken lader sig glide en smule tilbage – næsten umærkeligt for de øvrige, og den yderste øger hastigheden lige så umærkeligt; trækker over og bliver den nye forreste inderste rytter. Den yderste række trækker herefter frem, så der er en ny forreste yderste rytter. Det kan med andre ord både være den inderste og den yderste rytter, der bestemmer, hvornår der skal skiftes.

 

Husk: Alle i gruppen har ansvar for, at signalet kommer op/ned gennem gruppen.