Kommunikation

Kommunikation

Principper for foreningens anvendelse af Internettet herunder administration af hjemmesiden ”www.cafe60plus.dk” og FaceBook-gruppen ”Team Ishøj Café 60+ Cycling” 

  Formål:

 • 1. Hjemmesiden er offentligt tilgængelig for alle via internettet. Formålet med hjemmesiden er at give offentligheden en orientering om foreningens vision, mission og aktiviteter i bred forstand. 
 • 2. FaceBook-gruppen er en lukket gruppe, hvortil kun foreningens medlemmer har adgang. Formålet med FaceBook-gruppen er at have et forum for hurtig kommunikation mellem foreningens medlemmer. 


Principper for hjemmesiden:

 • 1. Hjemmesiden er lukket for opdatering af andre personer end den udnævnte webadministrator (Niels Otto Hansen).    
 • 2. Alle indlæg på hjemmesiden skal altid formuleres konstruktivt og bevare en god tone. 
 • 3. Indlæg, der ønskes optaget på hjemmesiden, sendes til web-administratoren. 
 • 4. Der må ikke lægges person data, herunder private informationer om foreningens medlemmer på hjemmesiden, inklusive billeder eller videoer, med mindre de berørte personer har givet samtykke. Ved person data forstås al information, der kan henføres til en specifik, identificerbar person. 
 • 5. Det er tilladt at lægge ”harmløse” informationer, billeder og videoer på hjemmesiden uden at indhente samtykke fra de berørte personer. Med ”harmløs” menes materiale, der er så uskyldigt, at ingen normalt vil tage anstød heraf, f.eks. et harmløst situationsbillede. Sådant materiale skal dog straks fjernes, hvis en person, der kan identificeres ud fra oplysningerne/billedet, meddeler, at vedkommende ikke ønsker dette offentliggjort. 

Principper for FaceBook-gruppen:

 • 1. FaceBook-gruppen er en lukket gruppe, hvortil kun medlemmerne kan opnå adgang. 
 • 2. Alle medlemmer har adgang til at lave opslag på FaceBook-gruppen. 
 • 3. Opslag på FaceBook-gruppen skal altid formuleres konstruktivt og bevare en god tone. Husk at humor er en god ting, men ikke nødvendigvis opfattes ens af alle. 
 • 4. Den udnævnte administrator (Niels Otto Hansen) har adgang til at fjerne opslag, der virker stødende eller har en negativ undertone, efter aftale med et medlem fra bestyrelsen. 
 • 5. Opslag om køb/salg/bytte er tilladt i ny og næ, men reklamer i bredere forstand er ikke tilladt. 
 • 6. Der må ikke lægges person data, herunder private informationer om foreningens medlemmer op på FaceBook-gruppen, inklusive billeder eller videoer, med mindre de berørte personer har givet samtykke. Ved person data forstås al information, der kan henføres til en specifik, identificerbar person. 
 • 7. Det er tilladt at lægge ”harmløse” informationer, billeder og videoer på FaceBookgruppen uden at indhente samtykke fra de berørte personer. Med ”harmløs” menes materiale, der er så uskyldigt, at ingen normalt vil tage anstød heraf, f.eks. et harmløst situationsbillede. Sådant materiale skal dog straks fjernes, hvis en person, der kan identificeres ud fra oplysningerne/billedet, meddeler, at vedkommende ikke ønsker dette delt. 
 • 8. Før et medlem deler et opslag på FaceBook-gruppen skal medlemmet nøje overveje, om opslaget er egnet til deling uden for gruppen. 


Øvrige forhold:

 • 1. Der kan oprettes særlige, formålsbestemte FaceBook-grupper til at dække særlige begivenheder i foreningen. Disse formålsbestemte FaceBook-grupper kan være enten åbne for alle eller forbeholdt foreningens medlemmer. 
 • 2. Det er bestyrelsen, der beslutter oprettelsen af de særlige, formålsbestemte FaceBookgrupper.