Generalforsamling for år 2020

Generalforsamling for år 2020

På grund af den meget kedelige Corona-situation har det endnu ikke været muligt at afholde generalforsamling for år 2020.

Så hurtigt som Coronaen tillader det, vil der blive indkaldt hertil.

Regnskab for 2020, bestyrelsens beretning for 2020 og budget for 2021 er udarbejdet, og disse vises her til orientering.

Regnskab for år 2020

Budget for år 2021


Bestyrelsens beretning for år 2020